Vietnamese Patient Survey

Chúng ta đã làm như thế nào?

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ có thẩm quyền và chăm sóc để vượt quá tiêu chuẩn chăm sóc và sự hài lòng của khách hàng. Bạn có thể mong đợi nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, phù hợp về văn hóa và chuyên nghiệp khi bạn đến Trung tâm sức khỏe gia đình ven biển.

Để đảm bảo sự hài lòng của bạn, vui lòng điền vào khảo sát của chúng tôi để cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về trải nghiệm của bạn tại Vùng duyên hải. Phản hồi của bạn sẽ được giữ bí mật và ẩn danh. Kết quả chung được Hội đồng quản trị xem xét thường xuyên để giúp cải thiện mức độ dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao thời gian và đề xuất của bạn.

Vui lòng nhập thông tin được yêu cầu và sau đó nhấp vào nút Gửi Gửi.